Short Stories Morals

Short Stories Morals

Hi Everyone, Welcome to Moral Storys – Short Stories Morals 1. ಆನೆ ಮತ್ತು ನರಿ – Short Stories Morals ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಿ ಮತ್ತು ಆನೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದಷ್ಟು. ನದಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಆನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು, ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ […]

Continue Reading
Moral Short Stories

Moral Short Stories

Hi Everyone Welcome to Moral Storys – Moral Short Stories 1. ಕಂದನ ಮೇಲಿನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ – Moral Short Stories ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಇದ್ದರು. ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ. ಚಂದ್ರಯ್ಯ ದುಡಿದದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಟ್ಟೆ, ಆಟಿಕೆ, ತಿಂಡಿತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಗನು ಸೋಮಾರಿ […]

Continue Reading
Short Inspired Story

Short Inspired Story

Hi Everyone, Welcome to Moral Storys – Short Inspired Story 1. ಗುರೂಪದೇಶ – Short Inspired Story ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು. ಆತನು ದಿನಾಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದ. ಅವನು ಬಹಳ ತುಂಟ ಮತ್ತು ಚಮಾನುಗಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ. ತಂದೆ ದುಡಿದ ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ತಂದೆ, ಮಗನನ್ನು […]

Continue Reading
Story Inspired

Story Inspired

Hi Everyone, Welcome to Moral Storys – Story Inspired 1. ಸೋಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷುಕ – Story Inspired ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೋಮಾರಿ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇದ್ದ. ಅವನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಸಿಗೆ ಪಟ್ಟು, ರಾಜನ ಅಂತಸ್ತು – ಐಶ್ವರ್ಯ ನೋಡಲಾರದ ಭಿಕ್ಷುಕ ದೇವರನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾ ಗುಣುಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಿಕ್ಷುಕ ದೇವರಿಗೆ “ಬುದ್ಧಿ ಆದ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ರಾಜನಿಗೇನೋ ಅರಮನೆ, […]

Continue Reading
Inspire Short Story

Inspire Short Story

Hi Everyone Welcome to Moral Storys – Inspire Short Story 1. ಸಾಗಿಸುವ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ – Inspire Short Story ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಸರು ಜೋಗಯ್ಯ. ದೇವರ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದನು. ಆತನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ಆತನ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದ್ದನು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಿಂದ ಬೇರೊಂದು […]

Continue Reading